Danh sách Ứng viên - Careers in Supply Chain Industry | LogisticsCareer.vn

Danh sách Ứng viên

 • Trần Minh Đức Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Warehousing - Transportation
  Mức lương: 1tr - 3tr
 • Nguyễn Mai Phương Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
  Không yêu cầu kinh nghiệm | Customer Service - Document - Sales
  Mức lương: 1tr - 3tr
 • Huỳnh Trọng Tấn Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Customer Service - Sales - Document
  Mức lương: 1tr - 3tr
 • Võ Trần Như Quỳnh Quận 7, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Operation - Supply Chain
  Mức lương: 1tr - 3tr
 • Nguyễn Trần Thị Như Quỳnh Quận 7, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Customer Service - Supply Chain
  Mức lương: 1tr - 3tr
 • Lê Thị Như Ý Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Customer Service
  Mức lương: 1tr - 3tr
 • Lê Vân Anh Quận 7, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Supply Chain - Purchasing - Logistics
  Mức lương: 1tr - 3tr
 • Bùi Lê Ngọc Thảo Quận 10, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Document - Customer Service - Logistics
  Mức lương: 1tr - 3tr
 • Vũ Kim Bảo Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
  1 year kinh nghiệm | Logistics - Supply Chain - Document
  Mức lương: 1tr - 3tr
 • Nguyễn Thụy Diễm Trang Quận 7, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Document - Customer Service
  Mức lương: 1tr - 3tr