Danh sách Ứng viên - Careers in Supply Chain Industry | LogisticsCareer.vn

Danh sách Ứng viên

 • Đổng Văn Công Bình Quận 10, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Transportation - Warehousing
  Mức lương: 3tr - 5tr
 • Võ Lâm Ngọc Diệp Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
  Không yêu cầu kinh nghiệm | Logistics - Supply Chain - Customer Service
  Mức lương: 3tr - 5tr
 • Nguyễn Châu Kim Phụng Quận 1, Hồ Chí Minh
  Không yêu cầu kinh nghiệm | Logistics - Distribution - Supply Chain
  Mức lương: 3tr - 5tr
 • Trần Hoàng Trâm Quận 7, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Supply Chain
  Mức lương: 3tr - 5tr
 • Đỗ Minh Anh Quận 5, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Sales - Document - Purchasing
  Mức lương: 3tr - 5tr
 • Trịnh Minh Huy Quận 7, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Distribution - Sales - Supply Chain
  Mức lương: 3tr - 5tr
 • NGUYỄN NGỌC MỸ DUYÊN Quận 7, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Supply Chain - Warehousing
  Mức lương: 3tr - 5tr
 • Bùi Nhật Hoàng Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Customer Service - Sales
  Mức lương: 3tr - 5tr
 • Võ Thành Tỷ Quận 12, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Purchasing - Supply Chain
  Mức lương: 3tr - 5tr
 • Trần Minh Chiến Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics
  Mức lương: 3tr - 5tr