Danh sách Ứng viên - Careers in Supply Chain Industry | LogisticsCareer.vn

Danh sách Ứng viên

 • Võ Thị Thanh Thuý Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Supply Chain - Customer Service
  Mức lương: 5tr - 7tr
 • Nguyễn Thị Vân Anh Quận 2, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Document - Customer Service
  Mức lương: 5tr - 7tr
 • Bùi Trường Thắng Quận 7, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Transportation - Document - Operation
  Mức lương: 5tr - 7tr
 • Nguyễn Ngọc Lan Anh Quận 1, Hồ Chí Minh
  3 years kinh nghiệm | Logistics - Supply Chain - Sales
  Mức lương: 5tr - 7tr
 • Phan Thị Thùy Trinh Quận 7, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Document - Warehousing - Customer Service
  Mức lương: 5tr - 7tr
 • Hồ Ánh Tuyết Quận 12, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Operation - Customer Service - Demand Planning
  Mức lương: 5tr - 7tr
 • Đỗ Quốc Vương Quận 7, Hồ Chí Minh
  Không yêu cầu kinh nghiệm | Supply Chain - Logistics - Customer Service
  Mức lương: 5tr - 7tr
 • Lưu Hoàng Yến Quận 6, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm |
  Mức lương: 5tr - 7tr
 • Nguyễn Thị Yến Thi Quận 11, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics
  Mức lương: 5tr - 7tr
 • Phạm Thị Mỹ Duyên Quận 7, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Distribution - Logistics - Supply Chain
  Mức lương: 5tr - 7tr