Danh sách Ứng viên - Careers in Supply Chain Industry | LogisticsCareer.vn

Danh sách Ứng viên

 • Nguyễn Đức Bảo Minh Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Operation
  Mức lương: Competitive
 • vitruong93 Quận 7, Hồ Chí Minh
  4 years kinh nghiệm | Logistics - Sales - Document
  Mức lương: Competitive
 • Trần Ngọc Thủy Tiên Quận 3, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Document - Operation - Customer Service
  Mức lương: Competitive
 • Trần Thị Bảo Trinh Quận 7, Hồ Chí Minh
  < 1 yearKhông yêu cầu kinh nghiệm | Document - Sales - Distribution
  Mức lương: Competitive
 • Nguyễn Thị Ánh Ngọc Quận 9, Hồ Chí Minh
  1 year kinh nghiệm | Logistics - Customer Service - Document
  Mức lương: Competitive
 • Nguyễn Hồng Trâm Quận 6, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Customer Service - Demand Planning - Operation
  Mức lương: Competitive
 • Trần Lâm Vi Diệu Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Document - Customer Service - Sales
  Mức lương: Competitive
 • Đào Thị Tiểu Vi Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
  1 year kinh nghiệm | Sales - Document - Customer Service
  Mức lương: Competitive
 • Bạch Đặng Thanh Phong Bình Dương
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Logistics
  Mức lương: Competitive
 • Nguyễn Hữu Nguyên Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm |
  Mức lương: Competitive