Danh sách Ứng viên - Careers in Supply Chain Industry | LogisticsCareer.vn

Danh sách Ứng viên

 • Trần Phương Uyên Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Warehousing - Supply Chain - Customer Service
  Mức lương: 1tr - 3tr
 • Thới Gia Hân Quận 10, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Warehousing - Document - Logistics
  Mức lương: 3tr - 5tr
 • Nguyễn Thị Thùy Dung Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Customer Service - Document
  Mức lương: 3tr - 5tr
 • Nguyễn Thị Ngọc Hân Quận 7, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Transportation - Sales
  Mức lương: Competitive
 • Đỗ Nguyên Bảo Ngọc Quận 7, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Document - Warehousing
  Mức lương: 5tr - 7tr
 • Ngô Thị Vân Hằng Quận 7, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Supply Chain - Customer Service
  Mức lương: Competitive
 • Lương Thị Huyền Trân Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Customer Service - Document
  Mức lương: 3tr - 5tr
 • Lê Lan Trinh Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Document - Supply Chain
  Mức lương: Competitive
 • Hoàng Vũ Bảo Hân Quận 7, Hồ Chí Minh
  Không yêu cầu kinh nghiệm | Customer Service - Sales - Logistics
  Mức lương: 1tr - 3tr