[AMIGO] PROJECT COORDINATOR

  • Ngày đăng 22/05/2019
Lưu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trí Project Coordinator hỗ trợ triển khai dự án giải pháp phần mềm. Các công việc cụ thể bao gồm:

– Đầu mối liên lạc trong các giao dịch với khách hàng, đối tác: thiết lập các cuộc họp, ghi biên bản nội dung cuộc họp, theo dõi tiến độ dự án, đôn đốc khách hàng, đối tác thực hiện công việc theo kế hoạch đề ra;

– Báo cáo định kỳ về tiến độ dự án, các công việc đã hoàn thành và các vấn đề đang tồn tại;

– Dịch tài liệu thầu, tài liệu dự án;

– Phiên dịch trực tiếp trong các hoạt động của dự án như: đào tạo, phân tích nghiệp vụ, trình bày giải pháp, sản phẩm, … cho khách hàng và đối tác.

– Cập nhật kiến thức về công nghệ và nghiệp vụ theo yêu cầu.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý Dự án.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Kỹ năng

- Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành phù hợp;

- Ngoại ngữ: có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. Có khả năng làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài;

- Có kinh nghiệm liên quan về phát triển phần mềm hoặc sản phẩm;

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các hệ thống thông tin nghiệp vụ ngân hàng; 

- Kỹ năng ứng xử, giao tiếp tốt;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc theo nhóm;

- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

Yêu cầu khác:

- Sức khỏe, tính tuân thủ kỷ luật;

- Kinh nghiệm triển khai dự án trong ngân hàng là một lợi thế.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

- Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến hết thứ Sáu hàng tuần (Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật).