dinhhuy

Purchasing (1 năm kinh nghiệm)
Warehousing (2 năm kinh nghiệm)
Customer Service (1 năm kinh nghiệm)
  • Lần đăng nhập cuối: 5 tháng trước
  • Địa điểm Quận 12, Hồ Chí Minh
  • Tuổi 37
  • Kinh nghiệm làm việc 4 năm
  • Mức lương 9tr - 12tr
  • Ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Trung