Hoàng Tuấn Hoa

  • Lần đăng nhập cuối: 1 năm trước
  • Địa điểm Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
  • Tuổi 21
  • Kinh nghiệm làm việc Không yêu cầu
  • Mức lương Thỏa thuận
  • Ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Trung