thuhuong

Supply Chain (2 năm kinh nghiệm)
  • Lần đăng nhập cuối: 7 ngày trước
  • Địa điểm Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
  • Tuổi 27
  • Kinh nghiệm làm việc 3 năm
  • Mức lương Thỏa thuận
  • Ngôn ngữ Tiếng Nhật