Tháng Một 2020 - Careers in Supply Chain Industry | LogisticsCareer.vn

Monthly Archives: Tháng Một 2020

0 comment

Đam mê Quản lý Chuỗi cung ứng: Cơ hội, thách thức nào bạn cần đối mặt?

Vai trò chính của quản lý Chuỗi cung ứng là đảm bảo rằng nhu cầu của khách hàng được đáp ứng với việc cung cấp sản phẩm đúng lúc đúng nơi và đúng yêu cầu. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng..

Xem thêm
0 comment

Học ngành Supply Chain ra trường làm việc gì?

Chuỗi Cung ứng đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng và ổn định nền kinh tế toàn cầu. Tích hợp nhiều phòng ban như Mua hàng, Logistics hay những hoạt động như lập kế hoạch hàng..

Xem thêm
0 comment

Plan, Source, Make, Deliver – Sự nghiệp Supply chain của bạn thuộc về đâu?

Lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ Supply chain sẽ phân chia Mô hình tham chiếu hoạt động Chuỗi cung ứng (Mô hình SCOR) – khung cung ứng hàng đầu và được công nhận trên toàn thế giới, tập trung vào..

Xem thêm