08/05/2020 - LogisticsCareer.vn

Daily Archives: 08/05/2020

0 comment

Tham dự hội thảo Chuỗi cung ứng - Có lợi ích gì?

Để có thêm kiến thức mới và lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia trong ngành, bạn cần tham dự những hội thảo Chuỗi cung ứng. Hội thảo là nơi để bạn dễ dàng xây dựng mạng lưới..

Xem thêm