Danh sách Ứng viên - LogisticsCareer.vn

Danh sách Ứng viên

 • Đào Minh Hiếu Ho Chi Minh
  3 years kinh nghiệm | Logistics - Supply Chain - Distribution
  Mức lương: 9tr - 12tr
 • Huynhhaithien

  Mức lương: Competitive
 • Mai Thị Hoa District 7, Ho Chi Minh
  Không yêu cầu kinh nghiệm | Logistics - Document - Logistics
  Mức lương: Competitive
 • lnnlphuong District 10, Ho Chi Minh
  5 years kinh nghiệm | Supply Chain - Supply Chain
  Mức lương: 12tr - 17tr
 • Thuchien9298

  Mức lương: Competitive
 • Quynhhuong

  Mức lương: Competitive
 • Nguyen Thi Tram Anh District 7, Ho Chi Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Supply Chain - Logistics - Customer Service
  Mức lương: Competitive
 • Nguyễn Tuấn Anh District 7, Ho Chi Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Supply Chain - Distribution
  Mức lương: Competitive
 • Võ Thị Thanh Thuý Hoc Mon District, Ho Chi Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Supply Chain - Customer Service
  Mức lương: 5tr - 7tr
 • Đặng Công Tuấn Tan Binh District, Ho Chi Minh
  4 years kinh nghiệm | Supply Chain - Sales - Purchasing
  Mức lương: 12tr - 17tr