Danh sách Ứng viên - LogisticsCareer.vn

Danh sách Ứng viên

 • TU THANH AN Binh Duong
  6 years kinh nghiệm | Operation - Logistics - Supply Chain
  Mức lương: 12tr - 17tr
 • Đổng Văn Công Bình District 10, Ho Chi Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Transportation - Warehousing
  Mức lương: 3tr - 5tr
 • hoainhii

  Mức lương: Competitive
 • LeHaKieuAnh

  Mức lương: Competitive
 • ThanhLoan93338

  Mức lương: Competitive
 • vana13122000

  Mức lương: Competitive
 • Trần Minh Đức Thu Đuc, Ho Chi Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Warehousing - Transportation
  Mức lương: 1tr - 3tr
 • Ngo Thi Ngoc Yen Binh Thanh District, Ho Chi Minh
  3 years kinh nghiệm | Supply Chain - Customer Service
  Mức lương: 9tr - 12tr
 • Nguyễn Thị Vân Anh District 2, Ho Chi Minh
  < 1 year kinh nghiệm | Logistics - Document - Customer Service
  Mức lương: 5tr - 7tr
 • linhchi281

  Mức lương: Competitive