MAI LINH - Thực tập sinh Logistics - LogisticsCareer.vn

MAI LINH – Thực tập sinh Logistics

  • Ngày đăng 24/12/2020
  • Thời hạn ứng tuyển: 17/01/2021
Lưu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Chịu trách nhiệm tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu, số liệu, báo cáo liên quan đến dự án.

– Chịu trách nhiệm tìm kiếm thông tin thị trường theo yêu cầu

– Chịu trách nhiệm thống kê các số liệu, phân tích dữ liệu

– Chịu trách nhiệm báo cáo cho giám đốc dự án, hoặc cán bộ được ủy quyền theo thời gian được giao

– Chịu trách nhiệm kết nối với các đơn vị liên quan trong tập đoàn để thực hiện dự án trong việc tìm hiểu mô hình, thu thập số liệu.

– Chịu trách nhiệm đi khảo sát thực tế các địa điểm nghiên cứu theo yêu cầu & báo cáo khảo sát.

– Nghiên cứu các mô hình kinh doanh trong logistics theo yêu cầu, hướng dẫn.

– Phân tích thị trường, đối thủ theo từng mô hình, phân khúc khác nhau .

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tiếng Anh: Có khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu

- Chuyên môn: Đang học/hoặc đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành logistics, quản trị chuỗi cung ứng, Vận tải hành khách, Vận tải hàng hóa

- Thời gian: Có thể sắp xếp ít nhất 4 tiếng 1 ngày

Kỹ năng: Đọc hiểu tốt, nhanh các tài liệu tiềng Việt, tiếng Anh. Có kỹ năng thu thập các tài liệu, thông tin thị trường, số liệu, giá cả. Có khả năng tóm tắt, phân tích các thông tin từ các tài liệu

- Có khả năng phải làm ngoài giờ (có thể tại công ty hoặc ở nhà) nếu không kịp deadline KPIs theo yêu cầu

- Làm việc, nghiên cứu cường độ cao

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
- Được hướng dẫn quy trình công việc.

- Được nhận làm nhân viên chính thức nếu phù hợp.

- Đươc đào tạo thêm