NHẤT TÍN LOGISTICS - NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (LOGISTICS) - LogisticsCareer.vn

NHẤT TÍN LOGISTICS – NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (LOGISTICS)

  • Ngày đăng 09/09/2020
  • Thời hạn ứng tuyển: 30/09/2020
Lưu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Hướng dẫn và Giám sát trực tiếp hoặc qua camera việc tuân thủ thực hiện đúng qui trình các bộ phận, phòng ban.

– Thực hiện giám sát an toàn công cụ dụng cụ, phương tiện, kho bãi, chất xếp, cân – đo, kiểm đếm hàng hóa…

– Kiểm tra, giám sát và đề xuất kịp thời các phát sinh có nguy cơ rủi ro cao.

– Báo cáo Giám đốc Quản lý Chất Lượng và Trưởng phòng QA các trường họp bất thường của các Nhân viện tại Chi nhánh không thưc hiện dung qui trình

– Đề xuất các biện pháp để nâng cao và ổn định các tiêu chuẩn chất lượng

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên,

- Hiểu về Qui trình hoạt động của CPN , Logistics

- Hiểu về các hoạt động Sản xuất tại các bộ phận trong qui trình khai thác hàng hóa

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, báo cáo

- Có khả năng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện công việc được giao

- Kỹ năng Audit và thực hiện báo cáo

- Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết công việc dưới áp lực cao.