TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC - LogisticsCareer.vn

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

  • Ngày đăng 11/09/2020
  • Thời hạn ứng tuyển: 30/09/2020
Lưu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.Tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động của công ty, các phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.

2.Trợ giúp Tổng Giám Đốc xây dựng chiến lược makerting, chiến lược kinh doanh và đảm bảo triển khai chiến lược hiệu quả.

3.Ghi chép và sắp xếp các chương trình, thời gian họp của Giám đốc và lịch làm việc của đối tác.

4.Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong các mối quan hệ đối nội, đối ngoại.

5.Hỗ trợ bộ phận thu mua quốc tế – XNK, cập nhật thông tin liên hệ các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài

6.Tìm hiểu về thuế nhập khẩu, chi phí và chứng từ nhập khẩu cho các mặt hàng kinh doanh.

7.Hỗ trợ đón tiếp và ngoại giao cùng các đối tác nước ngoài của Công ty theo yêu cầu BGĐ.

8.Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp và xử lý thông tin tài liệu từ các phòng ban.

9.Các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp ( Giám Đốc )

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1.Hiểu biết và kinh nghiệm về Makerting, Sale và các yêu cầu nội dung công việc liên quan.

2.Ngoại hình và giao tiếp tốt , thành thạo tiếng anh, phù hợp tiêu chí và chuẩn mực của công ty.

3.Năng động, trung thực, có khả năng làm việc độc lập, hòa đồng, có trách nhiệm và phối hợp với đội nhóm tốt.

4.Kỹ năng quản lý hồ sơ, dữ liệu , kỹ năng lập kế hoạch


CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
V.CẤP BÁO CÁO TRỰC TIẾP

•Tổng Giám Đốc

VI.TIÊU CHUẨN NHÂN SỰ:

• Nam/ Nữ, độ tuổi từ 30 – 40 tuổi.

• Trình độ: Đại Học – Ngành Quản trị Kinh doanh, Ngoại Thương, Makerting hoặc ngành nghề liên quan.

• Kinh nghiệm: Từ 05 năm ở vị trí tương đương

VII.QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

•Hưởng các chế độ phúc lợi xã hội quy định của Luật lao động Việt Nam.

•Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

•Có cơ hội phát triển nghề nghiệp. Công việc ổn định và bền vững.


THÔNG TIN THÊM

II.TRÁCH NHIỆM

1.Phải thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt công việc được giao.

2.Phân bổ công việc và theo dõi kết quả thực hiện của nhân viên thuộc bộ phận quản lý, đúng tiến độ, đúng mục tiêu công việc thực hiện.

3.Chịu trách nhiệm trước quản lý trực tiếp, Ban Giám đốc đối với các công việc thực hiện.

4.Tuân thủ nội quy lao động của Công ty.

III.QUYỀN HẠN

1.Kiến nghị, đề xuất nâng cao hiệu quả trong công việc.

2.Quyết định trong quyền hạn được cấp trên giao và yêu cầu các bộ phận liên quan hoàn thành theo hướng dẫn.