TRUNG NGUYÊN INTERNATIONAL - Trưởng phòng mua hàng - LogisticsCareer.vn

TRUNG NGUYÊN INTERNATIONAL – Trưởng phòng mua hàng

 • Ngày đăng 29/05/2020
 • Thời hạn ứng tuyển: 30/06/2020
Lưu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Kiểm soát toàn bộ hoạt động mua hàng nhằm đảm bảo chi phí mua hàng có hiệu quả nhất, bao gồm: tìm kiếm nhà cung cấp; đánh giá lựa chọn và quản lý nhà cung cấp; quản lý hợp đồng và dự án; hoạt động mua hàng hàng ngày
 • Quản lý và phát triển nhân viên nhằm nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược và mục tiêu của Công ty đã đề ra
 • Xây dựng quy trình và triển khai huấn luyện nhân viên tuân thủ các quy trình nhằm đảm bảo loại trừ các sai sót và nâng cao tính hiệu quả của công việc.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Mức độ kiến thức cần có để thực hiện công việc (VD: hiểu biết về hệ thống định sẵn, cách thức, phương pháp hoặc quy trình)
 • Những kỹ năng cụ thể để thực hiện tốt công việc này (bao gồm chuyên môn, khả năng ngôn ngữ, đánh máy, ..)
 • Những kỹ năng chung để làm việc hiệu quả như kỹ năng viết, khả năng giao việc, động viên nhân viên,..
 • Năng lực lãnh đạo TNI có thể được tham khảo cho phần này.
 • Trình độ học vấn và chứng nhận chuyên môn hoặc kỹ năng nghề cần phải có
 • Kinh nghiệm và thành tích được ghi nhận trong lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp. Ghi rõ kinh nghiệm tối thiểu cho mỗi lĩnh vực công việc nhất định
CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
 • Được hưởng lương cơ bản và lương theo tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu công việc
 • Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để làm việc
 • Thưởng lương tháng 13
 • Thời gian làm việc: Thứ 2 Thứ 6
 • Các chế độ khác theo Luật lao động: Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ lễ; tết, thưởng theo quy định