Quy định bảo mật - LogisticsCareer.vn

Quy định bảo mật

QUY ĐỊNH BẢO MẬT
Ngày có hiệu lực: 13/08/2018

 

     1. Tổng quan:

Bảo mật thông tin cho người sử dụng là một trong những ưu tiên hàng đầu của LogisticsCareer.vn. Chúng tôi luôn cố gắng và cam kết đảm bảo các thông tin của người sử dụng được bảo mật tối đa. Chính vì vậy, chúng tôi giới thiệu Quy định bảo mật tại LogisticsCareer.vn bao gồm những điều sau:

 

     2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 1. Xác định danh tính của bạn;
 2. Đánh giá và/hoặc xác định khả năng làm việc và mức độ tín nhiệm của bạn;
 3. Cung cấp Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu;
 4. Điều hành và quản lý các Dịch vụ LogisticsCareer.vn đã cung cấp cho bạn;
 5. Liên lạc với bạn các vấn đề liên quan đến Dịch vụ tại LogisticsCareer.vn;
 6. Cung cấp dịch vụ về giáo dục phù hợp và cải thiện triển vọng nghề nghiệp của bạn bằng cách cung cấp thông tin của bạn cho các đối tác chiến lược;
 7. Cải thiện các cơ hội thay đổi công việc của bạn hoặc sắp xếp các dịch vụ cụ thể cho bạn;
 8. Giám sát và cải thiện LogisticsCareer.vn
 9. Phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận, lừa đảo.
 10. Các dịch vụ của các bên thứ ba mà LogisticsCareer.vn thấy phù hợp với sự quan tâm của bạn.

 

     3. Lựa chọn và truy cập thông tin cá nhân:

Bạn có thể có những quan tâm về quyền bảo mật khác nhau. Mục tiêu của LogisticsCareer.vn là làm rõ các thông tin mà chúng tôi thu thập, để bạn có thể có các lựa chọn ý nghĩa về cách sử dụng. Ví dụ:
a. Bạn có thể kiểm soát việc chia sẻ thông tin cá nhân đối với các đối tượng bạn muốn;
b. Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân và các mục ưa thích bất cứ lúc nào;

 

     4. Sử dụng cookies:

Cookies là các tập tin văn bản nhỏ giúp nâng cao trải nghiệm của bạn trên LogisticsCareer.vn bằng cách cho phép hệ thống nhận diện những lần truy cập gần nhất của bạn. Cookies được truyền qua lại giữa trình duyệt của bạn và server của LogisticsCareer.vn với chức năng:
(1) Nắm thông tin lần cuối cùng bạn truy cập tại Website.
(2) Lưu thông tin truy cập của bạn (nếu có yêu cầu) để bạn truy cập nhanh hơn.
(3) Cho phép bạn “kiểm tra danh sách” các công việc mà bạn muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này.
Bạn có thể gỡ bỏ cookies bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tập tin “giúp đỡ” trình duyệt internet của bạn. Bạn nên hiểu rằng một số nội dung của một số trang web nhất định sẽ không hiển thị nếu bạn cài đặt không chấp nhận cookies trên trình duyệt internet của bạn.

 

     5. Sự đồng ý của bạn:

Khi sử dụng các Dịch vụ của LogisticsCareer.vn, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của LogisticsCareer.vn như được mô tả ở phần trên (có thể thay đổi theo thời gian) trừ khi và cho đến khi bạn thông báo điều ngược lại với LogisticsCareer.vn.
Bên cạnh đó, bạn đồng ý với việc người giới thiệu, các trường học/cao đẳng/đại học/ học viện mà bạn đã theo học, các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn và các Nhà tuyển dụng xác nhận thông tin các nhân của bạn đã cung cấp với LogisticsCareer.vn.

 

     6. Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai:

Chúng tôi cam kết tính bảo mật thông tin, không được quyền cũng cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng Website LogisticsCareer.vn của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), ngoại trừ 4 mục sau đây.

 1. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba khi đăng ký một tài khoản trên Website LogisticsCareer.vn, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó, ví dụ người sử dụng lao động, các nhà tuyển dụng, người thu thập dữ liệu, nhân viên thị trường hoặc những người khác với mục đích gửi email cho bạn hay liên lạc với bạn theo cách khác. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như các mối quan tâm hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.
 2. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về Marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 3. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của chúng tôi hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.
 4. Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích truyền thông của Vietnam Logistics and Aviation School (VILAS) (hay Website LogisticsCareer.vn).
  VILAS cũng có thể chia sẻ thông tin vô danh về khách ghé thăm một trong các Web của công ty (ví dụ, số khách đến mục ‘Tìm việc’ của Website LogisticsCareer.vn) với các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các loại khách tới thăm website của Website Logisticscareer.vn và cách họ sử dụng site.

 

     7. Thay đổi Quy định bảo mật:

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi quy định bảo mật của chúng tôi đối với LogisticsCareer.vn, chúng tôi sẽ gửi những thay đổi đó để bạn biết về những thông tin chúng tôi tập hợp, cách thức chúng tôi sử dụng thông tin, và những ai chúng tôi tiết lộ thông tin. Vào bất cứ lúc nào, bạn có câu hỏi hay quan tâm về bản quy định bảo mật của chúng tôi, đừng phiền email đến chúng tôi tại địa chỉ career@logisticshub.vn.

 

     8. Thông tin liên lạc:

Nếu bạn có câu hỏi nào về Thông Báo Chính Sách này, hãy liên hệ với chúng tôi qua thông qua các kênh sau:

 • Điện thoại: 0938886917
 • Email: career@logisticshub.vn
 • Địa chỉ: Lầu 11, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM