Nguyễn Công Khanh

Logistics
Distribution
Supply Chain
  • Lần đăng nhập cuối: 2 tuần trước
  • Address Quận 3, Hồ Chí Minh
  • Age 21
  • Experience < 1 year
  • Salary Competitive
  • Language English