Trần Ngọc Thủy Tiên

Sales
Logistics
Customer Service
  • Lần đăng nhập cuối: 2 tuần trước
  • Address Quận 3, Hồ Chí Minh
  • Age 21
  • Experience < 1 year
  • Salary Competitive
  • Language English, Other Languages